security

m7 heeft samen meer dan 110 jaar ervaring met information security – en dat is het bijzondere – van governance en strategie tot aan operationeel. Het hele gamma.

Wat voor soort uitdagingen komen we tegen binnen dat gamma?

Governance & strategie allereerst. Security beschermt het primaire proces – naast andere processen. Daarmee zijn directie en MT verantwoordelijk. Dit is het startpunt
van elk beveiligingsbeleid. Doel, ambitie en strategie worden sterk mede bepaald door de business doelen van de organisatie – beveiliging dient immers dat doel.
Governance en security policy zijn daar een afgeleide van. Lange termijn denken is essentieel: security is niet goedkoop, maar gebrekkige of onevenwichtige security is
uiteindelijk duurder door incidenten die leiden tot imago verlies, weglopende klanten enzovoorts. m7 staat u bij om de juiste inschattingen te maken – waarbij u uw
business als geen ander kent – en wij kunnen inschatten wat dat qua security betekent.

Dan tactiek. Denkt u aan risico analyse, beveiligingsarchitectuur, beveiligingsplan, toegangspolicies, acceptable use policy, opleidingsplan, awareness raising? Dit kan
zeer uitgebreid en duur worden uitgevoerd, m7 gaat liever voor “lean and mean”. Kijken naar wat u echt nodig heeft en daar dan maatwerk op leveren. De risico analyse is
daar een mooi voorbeeld van. Alleen met veel vakkennis en ervaring kan dat in intensieve samenwerking met de klant effectief en doelgericht uitgevoerd worden. En heeft
u al een CERT? De brandweer die security incidenten voorkomt – en indien nodig de brand blust?

Tenslotte – operationeel. Uw operationele mensen zijn uitstekend opgeleid en weten als geen ander waar Abraham de mosterd haalt. Maar hoe strategie en tactiek naar de
dagelijkse praktijk te vertalen? Daarbij helpt m7. Welke trainingen zijn het beste voor uw mensen? m7 adviseert – en op deelgebieden zoals CERT trainen we ook zelf.
Zeer gespecialiseerde zaken als penetration testing, hardening, forensics doen we niet zelf – maar we kennen wel betrouwbare partijen op dit gebied.

Kortom: m7’s kernwaarde is betrokkenheid – u kent uw business, u kent uw operations – wij weten dat te vertalen naar security.