Workshops

Workshops worden ingezet als strategisch instrument om nieuwe ontwikkelingen op hun waarde voor een organisatie te kunnen inschatten (informatiemanagement) en de awareness rond het veilig gebruik ervan te vergroten. Denk hierbij aan ontwikkelingen als de cloud, Bring Your Own Device en federatief identity management.
De problematiek rondom strategie en awareness betreft meestal meerdere disciplines binnen een organisatie. Denk aan ICT-afdelingen, de afdeling Communicatie, top management, eindgebruikers/medewerkers en uiteraard een afdeling informatiemanagement. Workshops zijn een effectief middel als er bruggen geslagen moeten worden tussen deze disciplines.
In de workshops wordt gezamenlijk naar elkaars rollen, verantwoordelijkheden en problemen gekeken als het gaat om een verantwoorde implementatie van nieuwe toepassingsgebieden. De afdeling informatiemanagement bevindt zich doorgaans in een goede positie om als trekker voor workshops op te treden.
Na een succesvolle workshop kan eventueel de dienst implementatie en integratie worden afgenomen: ontwerp, projectleiding en -uitvoering.